Mkb-bedrijven zijn bereid meer te investeren in de gezondheid, mentale weerbaarheid en vitaliteit van hun werknemers. Vooral omdat uit onderzoeken blijkt dat preventief beleid geld oplevert.  Een groot aantal daarvan heeft echter (nog) geen concreet plan van aanpak. 3 Noord Hollandse pioniers op dit gebied slaan de handen ineen en bieden een praktische oplossing. Verzuimpreventie is belangrijk voor werkgever en werknemer.

Ziekteverzuim

Driekwart van de bedrijven geeft aan het ziekteverzuim goed in de gaten te houden en snel in actie te komen als een medewerker verzuimt, zo laten de uitkomsten van de eerste 500 scans zien. Eveneens zegt de meerderheid van de ondervraagden geïnteresseerd te zijn in hands-on preventieve maatregelen.

Vitaliteit

Eveneens driekwart zegt betrokken te zijn bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Ruim de helft is actief met preventie van gezondheidsproblemen – ook in de persoonlijke sfeer – en nog eens 54 procent biedt medewerkers persoonlijke ondersteuning om gezond te blijven en problemen te voorkomen.

Volgens MKB is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Zeker nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de overgrote meerderheid van chronische ziekten voortkomt uit leefstijl. Een verandering van die leefstijl heeft een grote positieve invloed op de gezondheid van medewerkers. Zozeer zelfs dat productiviteit van de oudere medewerker niet daalt, maar stijgt en het ziekteverzuim drastisch verminderd.

Productiviteit

Vitale werknemers zorgen dus voor hogere productiviteit en minder uitgaven aan vervanging te regelen bij ziekteverzuim. Met oog op de kosten hebben werkgevers er alle belang bij om hierop structureel (preventief) beleid te voeren. Ook het kabinet zet fors in op preventie. Minister Schippers van VWS presenteerde vorige maand haar agenda voor een Nationaal Programma Preventie, dat vandaag ook onderwerp is van een algemeen overleg in de Kamer.

Inzetbaarheid

Ook al hebben werkgevers steeds meer oog voor het belang van structurele aandacht voor de gezondheid en inzetbaarheid van hun medewerkers, toch valt er nog een wereld te winnen, aldus MKB en Menzis. Opvallend is bijvoorbeeld dat bedrijven met elf tot vijftig werknemers wel actief bezig zijn met het terugdringen van verzuimcijfers (75 procent), maar dat een relatief hoog percentage in deze categorie (45 procent) nog geen structurele aandacht heeft voor preventie. Terwijl bedrijven juist met structurele preventie veel kosten kunnen besparen. Drie Noord-Hollandse bedrijven hebben de handen ineen geslagen en bieden nu een maatwerkpakket aan voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in een gedegen verzuimpreventie beleid.

Oerfit ( Edward Blommaart) Neemt je mee in de wereld van de voeding, je spijsvertering en je darmfunctie. Je darmen spelen een zeer belangrijke rol bij de vertering van je voedsel. Maar je darmen doen veel meer. Ze beïnvloeden je stofwisseling en je weerstand. Ze bepalen voor een groot deel ook je lichaamscontouren, hoe je stemming is, en hoe je in het leven staat. Kortom, je darmen spelen een hoofdrol in je dagelijks functioneren. Het is dus van groot belang dat je darmen gezond zijn.

NLProfiling  (Jack Smit) is specialist in stress management, burn-out begeleiding en persoonlijke ontwikkeling & groei . Veel voorkomende klachten van werknemers komen voort uit spanningen en stress die soms werk gerelateerd zijn maar vaak ook vanuit de privé sfeer doorwerken in de werkomgeving. Dat geld niet alleen voor het gewone dagelijkse functioneren, maar ook in het samenwerken met anderen. Zowel binnen als buiten het bedrijf.

Natural Sport Focus (René Valk) neemt werknemers mee naar buiten onder het motto: Adem in, leef je uit. Sporten in spelvorm. Geen strak regime maar plezier en samenwerking staan voorop. Wanneer heb jij voor het laatst tikkertje gespeeld?  Goed voor lichaam en geest. Ademhalingsoefeningen om het contact met eigen lichaam te versterken en voor de geïnteresseerden een ijsbad als overwinning op jezelf.

Samen vormen deze drie nuchtere Noord Hollandse ondernemers de combinatie “O.N.N.”  ZIj bieden een compleet preventief verzuim pakket waarvan elke op zijn of haar eigen manier gebruik van kan maken. Als werkgever zijn er verschillende abonnementsvormen die je kunt afnemen en op maat zijn gesneden voor jouw organisatie. Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met NLProfiling op Mob. 06 50247263 of neem een kijkje op ons blog.