Automatisering van processen kom je op steeds meer plaatsen tegen. Waar de bouwsector lange tijd vrij traditioneel is gebleven, zie je de laatste jaren toch steeds meer technologische ontwikkelingen waarbij robots betrokken zijn. Weliswaar is het werk op een bouwplaats zodanig specifiek dat er ook in de komende decennia vermoedelijk nog veel mensenwerk aan te pas zal blijven komen, maar er worden wel grote stappen gezet. Dat is gunstig, want de prognoses voor de arbeidsmarkt zijn niet gunstig en het inzetten van machines helpt mee om het personeel te ontlasten.

Autonoom werkende machines

Een bekend voorbeeld van toegepaste automatisering in de bouwsector is het inzetten van autonoom werkende machines. Je kunt op een bouwplaats bepaalde machines, die bedoeld zijn voor het hijsen van zware lasten of het verplaatsen van materialen of grond, besturen met behulp van robots. Hierdoor hoeft de machine niet door een mens bestuurd te worden. Dit komt ook de veiligheid ten goede, want een bestuurder die er niet is, kan ook niet gewond raken bij een incident.

Gecontroleerde bediening van machines

Een andere vorm van automatisering is het gecontroleerd kunnen bedienen van machines, zoals pompen en transportbanden, door een frequentieregelaar te gebruiken. Zo’n klein apparaatje stelt je als gebruiker in staat om de motor van zo’n machine op een lagere frequentie te laten draaien. Dat voorkomt dat de machine onnodig veel energie verbruikt. Ook wordt met behulp van deze techniek vaak een extra veiligheid ingebouwd. Immers, door een motor minder snel te laten draaien, kun je oververhitting voorkomen.

Fabricage van constructies door robots

Meer en meer zie je in de bouwsector hoe complete constructies al vooraf elders in elkaar worden gezet. Deze prefabricage heeft meerdere voordelen. Je versnelt het bouwproces, doordat op meerdere locaties parallel aan hetzelfde project gewerkt wordt. Bovendien is met behulp van een PLC zo’n productieproces tot in detail vooraf te programmeren. Een PLC is eigenlijk een kleine computer die in staat is om een volledig geautomatiseerd proces aan te sturen door een reeks commando’s uit te voeren en ook bepaalde veiligheidscontroles te doen, zonder dat daar mensen aan te pas komen.

Drones voor de inspectie

Met behulp van een drone kunnen bouwwerken worden geïnspecteerd zonder dat je zelf de bouwplaats hoeft te betreden. Dit maakt zo’n inspectie veiliger en het gaat ook een stuk sneller. Je kunt drones ook inzetten voor het houden van toezicht op de bouwplaats.