Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren zonder (letsel)schade op te lopen. Als je letsel bent opgelopen tijdens de uitvoering van jouw werk, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het is dan de taak van jouw werkgever om aan te tonen dat alle verplichtingen om jouw schade te voorkomen zijn nagekomen.

Een werkgever is bijvoorbeeld verplicht om alle ruimten, werktuigen, gereedschappen e.d. op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, en daarna alle maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade kan lijden. Deze verplichtingen gaan wel erg ver in het Nederlandse arbeidsrecht. Daardoor is de werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor een ongeval. Indien jouw letselschade het gevolg is van opzet en of bewuste roekeloosheid, kan het voorkomen dat de werkgever niet aansprakelijk is.

Wanneer heb jij recht op een schadevergoeding?

Als je slachtoffer bent geworden van schade door een ongeval tijdens werktijd, een zogenaamd bedrijfsongeval, dan heb je recht op schadevergoeding. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden in een fabriek of op kantoor maar ook als je tijdens jouw werktijd een ongeval overkomt buiten kantoor(tijd) kan er sprake zijn van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als je voor jouw werkgever onderweg bent naar een afspraak of tijdens een gezellig bedrijfsuitje. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur en ernst van het geleden letsel.

Letselschade claimen

In de meeste gevallen heeft jouw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee wordt de schade naar aanleiding van een arbeidsongeval vergoed. De werkgever is immers verplicht om een goede verzekering voor zijn of haar personeel af te sluiten.

De schade na een arbeidsongeval wordt dus afgehandeld met de verzekeraar van jouw werkgever. Je werkgever hoeft in dat geval de schadevergoeding niet zelf te betalen en zal daarom doorgaans geen bezwaar hebben als je schade wilt claimen. Je hoeft niet bang te zijn dat de relatie tussen jou en jouw werkgever hierdoor verslechtert. Je kunt ook bij een advocaat advies bij letselschade door arbeidsongeval opvragen. Over het algemeen kun je vrijblijvend een gesprek aanvragen om te kijken wat de stappen zijn voor jouw situatie.

Belastingdienst en schadevergoeding

In Nederland wordt belasting gevraagd over winst en dus over een inkomstenbron. De vergoeding voor extra kosten die wordt maakt kan niet gezien worden als inkomsten. Het gaat hier immers om compensatie van kosten die al zijn gemaakt. Ook smartengeld wordt niet als bron van inkomsten gezien en hier wordt nooit belasting over geheven.

Wat overblijft, is de vergoeding voor een vermindering aan inkomsten. Dit is wel degelijk winst. Maar een schadevergoeding voor vermindering aan inkomsten is in Nederland altijd een netto bedrag. Dus ook deze belasting over schadevergoeding zou niet kunnen kloppen.

Hier wordt echter niet altijd ook op deze manier naar gekeken.

Weet je niet zeker wat je na het lezen van dit artikel moet doen? Zorg er dan voor dat je in contact komt met een jurist die je op weg helpt om alles netjes af te handelen.