In veel bedrijven zijn er tal van installaties en gereedschappen die NEN 3140 gekeurd moeten worden. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het creëren van een veilige werkomgeving met elektrische apparaten. In Nederland worden specifieke eisen gesteld aan het werken met elektrische installaties. Maar hoe weet je als organisaties dat jouw elektrische apparaten aan de veiligheidseisen voldoen? In dit blog lees je er alles over!

Wat houdt een NEN 3140 keuring in?

De NEN 3140 keuring is een periodieke keuring die de veiligheid rondom elektrische installaties waarborgt. In professionele omgevingen is het belangrijk om deze inspecties te laten uitvoeren door keurmeesters, zodat de elektrische apparaten in een goede staat kunnen worden gehouden en de risico’s op eventuele incidenten zoals elektrocutie kunnen worden voorkomen.

Door eisen te stellen aan elektrische apparaten kun je veilig werken in jouw organisatie garanderen. In een veilige werkomgeving moeten elektrische installaties en handgereedschappen onder laagspanning gekeurd zijn door NEN 3140 keurmeesters. Alleen het NEN-gecertificeerd personeel mag vervolgens werkzaamheden met deze installaties en gereedschappen uitvoeren.

Verplichte periodieke keuringen uitvoeren door keurmeesters

De NEN 3140 keuring moet altijd worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon die deskundigheid en ervaring heeft in het uitvoeren van inspecties met elektrische installaties. Hoe vaak de keuringen moeten worden uitgevoerd, hangt af van een aantal factoren, zoals:

  • De apparaten zelf. Niet elke elektrische installatie moet even vaak gekeurd worden.
  • De kwaliteit en de leeftijd van de apparaten.
  • De omgevingsomstandigheden van de apparatuur.

De onafhankelijke specialist keurt de installaties tijdens de inspectie op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering. Tijdens de keuring wordt er onder andere gelet op het veilig schakelen van elektrische installaties en op de werkwijzen rondom de instructie van medewerkers over de apparaten. Na afloop van de NEN 3140 keuring ontvangt je bedrijf een compleet rapport met alle bevindingen. Hieruit kan de algehele staat van de elektrische apparaten worden opgemaakt. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen voor de verbetering van de apparaten.

Is de 3140 NEN keuring verplicht?

Het is verplicht om als organisatie aan te tonen dat je bedrijf voldoet aan de regelgeving op het gebied van veiligheidseisen rondom elektrische apparaten. Dit is verplicht omdat je werknemers een gezonde en veilige werkplek moet aanbieden. Alle eisen omtrent veiligheid voor medewerkers staat beschreven in de Arbowet die door de overheid en verzekeraars worden opgevolgd.

De NEN 3140 keuring is op zichzelf niet verplicht, maar wel de enige methode om aan te tonen dat je bedrijf voldoet aan de eisen van de Arbowetgeving. Het is wel verplicht om aan te tonen dat je bedrijf voldoet aan de eisen van elektrische veiligheid, waardoor je er als onderneming niet onderuit komt om de keuring te laten afnemen.

Zorg ervoor dat er altijd gewerkt wordt met goedgekeurde apparatuur. Dit kun je duidelijk maken door keuringsstickers op de apparatuur te plakken. Hiermee kun je niet alleen zien dat een apparaat gekeurd is, maar ook wanneer de keuring heeft plaatsgevonden. Op deze manier kun je ook voorkomen dat een volgende keuring te laat plaatsvindt.

Belangrijke normen omtrent de keuring

De keuring van de NEN 3140 is dus niet verplicht, maar dient wel te worden gedaan om aan te kunnen tonen dat je elektrische apparatuur veilig is om mee te werken. Tijdens de keuring wordt er gelet op de installaties, machines en arbeidsmiddelen, maar ook op de instructies van het uitvoeren van de werkzaamheden door de bevoegde personen en het beleid van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om veilige apparatuur binnen je bedrijf te faciliteren, zodat je een fijne werkomgeving creëert voor werknemers.