Voor het verduurzamen van afvalmanagement, spelen recyclingpraktijken een essentiële rol, zowel aan de kant van afvalinstanties als de burgers, als de bedrijven. Recycling bespaart energie, vermindert het de uitstoot van broeikasgassen en spaart cruciale natuurlijke hulpbronnen. Terwijl de voordelen alom zijn, voor veel bedrijven hangt de keuze om al dan niet te recyclen af van de toegankelijkheid. Als steden en gemeenschappen de kwaliteit van hun recyclingprogramma’s willen bevorderen, dan is het van vitaal belang om recycling toegankelijker te kunnen maken voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. In dit artikel kijken we naar de beste manieren om dit te doen. 

Vergelijken met andere succesvolle recyclingprogramma’s 

Het kan slim zijn om de huidige afvalmaatregelen te vergelijken met andere succesvolle recyclingprogramma’s. Door te kijken naar de succesvolle recyclingprogramma’s in andere ondernemingen, kunnen bedrijven zelf veranderingen ten goede doorvoeren als zij de tekortkomingen van hun organisatie begrijpen. Deze “huiswerk” fase kan een basis bieden en helpen om verbeterpunten aan te wijzen.

Presenteer plannen aan het personeel 

Een van de belangrijkste manieren om de toegankelijkheid van recycling te verhogen, is door middel van het voorzien van informatie rondom het recyclingproces aan het personeel. Het verspreiden van relevante informatie kan helpen om het bewustzijn van het personeel te verhogen, waardoor ze eerder geneigd zijn om mee te doen aan een recyclingprogramma. Door te vertellen over de inspanningen van jouw onderneming omtrent het recyclingproces, kan er worden aangegeven hoe recycling stapsgewijs in uitvoering wordt gebracht en hoe deze processen kunnen worden verbeterd met de hulp van jouw organisatie. 

Het verspreiden van relevante informatie kan worden gedaan door artikelen te publiceren op de interne communicatieprogramma’s. Deze informatie is geschikt voor alle segmenten van de jouw. 

Jouw onderneming  faciliteren met de juiste benodigdheden 

Er zijn veel mensen die recycling moeizaam vinden, omdat ze bijvoorbeeld meer ruimte nodig hebben om afval te scheiden, of omdat ze het simpelweg niet goed kunnen scheiden omdat de huidige publieke afvalsystemen dit niet mogelijk maken. Het is dus belangrijk om te beginnen met het plaatsen van meer recyclingbakken in openbare ruimten. Als er in jouw onderneming te weinig recyclingmogelijkheden zijn, zullen mensen minder geneigd zijn deel te nemen. De meest doeltreffende manier om recycling toegankelijker te maken, is door deze mogelijkheden te vergroten. Om het afvalmanagement slimmer en efficiënter te maken, kan er worden gekozen om afvalophaaltechnieken zoals een smart bin in te zetten, ook wel een slimme afvalbak genoemd. Dit soort afvalsystemen kennen meerdere voordelen, zoals het persen van afval voor meer capaciteit, het automatisch scheiden van diverse afvalproducten en het volume detecteren om vervolgens een seintje te geven aan de afvalcentrale zodat afval tijdig kan worden opgehaald.